Speed up transitions

Wij zijn met nieuwe dingen bezig, staan aan het begin van de verandering. Samen met onze klanten werken wij aan bedrijfsbrede verandering, ontwerpen wij besturing op maat en richten wij wendbare organisaties in. Wij passen hierbij Agile-at-Scale toe en integreren nieuwe technologie.

Het resultaat: effectieve teams, die weten waar ze aan bijdragen en die optimaal samenwerken. De bouwstenen van elke organisatie. Wij weten hoe wij deze teams formeren en op gang helpen om resultaten te leveren en zichzelf continu te verbeteren.

WAT WIJ DOEN

Voortgang boeken op betekenisvolle doelen

Onze opdrachtgevers en medewerkers inspireren om nét die ene stap extra te zetten. Heroes zijn professionele en resultaatgerichte mensen, die verbinding maken en relaties leggen in complexe, steeds veranderende omgevingen. Wij geloven erin dat mensen optimaal presteren en zich prettig voelen wanneer ze dagelijks voortgang kunnen boeken in de realisatie van betekenisvolle doelen. Wat wij doen is positief en relevant voor de maatschappij.

Duurzaam waarde toevoegen

Wij werken samen met onze opdrachtgevers aan de Energietransitie, transformaties in de zorg en kennis- en productontwikkeling met een maatschappelijke impact. Heroes richten zich hierbij op de hele waardeketen. Samen hebben wij een arsenaal aan kennis, ervaring en middelen om dit mogelijk te maken.

Expertise inzetten

Heroes zijn allemaal verschillend, maar onze werkwijze is hetzelfde: concept, methode, actiegerichtheid en het grotere geheel zien. Wij zijn goed in het ontwerpen, inrichten en evolueren van wendbare organisaties. Voor ons betekent dit: organiseren naar waardecreatie en lerend vermogen, het brengen en ontsluiten van positieve energie en het behalen van teamresultaten.

Continu leren en verbeteren

Training en coaching zijn een integraal onderdeel in onze aanpak: we houden ervan kennis te delen en direct toe te passen. Werken vanuit dezelfde normen en waarden, dezelfde taal spreken en kennis borgen. Dit geeft houvast en zekerheid, voorkomt spraakverwarring en is de basis voor de zelfredzaamheid van de organisatie.

ONZE AANPAK

State of independence

Wij werken naar wat wij de ‘State of Independence’ noemen. Altijd in nauwe samenwerking met onze klanten en partners, maar zonder dat de organisatie afhankelijk van ons wordt om de resultaten vast te kunnen houden. Zo zorgen wij ervoor dat er met beperkte inzet een maximaal resultaat wordt geboekt, geborgd voor de toekomst.

ONZE AANPAK

Hoe wij impact maken

Scroll to Top