Versnellen van de energietransitie

De energiesector is volop in beweging. Marktpartijen bundelen de krachten om de uitdagingen van de energietransitie en klimaatdoelstellingen het hoofd te bieden en nieuwe kansen te kunnen pakken.

Op steeds meer daken en in weilanden liggen zonnepanelen. Ook komen er op veel plaatsen windparken. Bovendien komt elektrisch vervoer sterk op: er rijden steeds meer elektrische auto’s en bussen. Gemeenten spreken de ambitie uit om van het aardgas af te gaan en over te stappen naar duurzame alternatieven voor warmte. 30 Nederlandse regio’s implementeren een regionale energiestrategie (RES).

De Heroes aanpak

Heroes Corp speelt een belangrijke rol in deze transitie. Wij zijn een flexibele kracht in afdelingen en teams binnen diverse marktpartijen in de energiesector. Een greep uit de onderwerpen waar wij een voortrekkersrol spelen zijn; ontwerp en implementatie van Agile organisatievormen, vernieuwingen van het IT-landschap in OT, GEO en Data, Advanced Metering Infrastructure (AMI) en de implementatie van DevOps (Ci/CD). Onze training- en coaching programma’s sluiten hier direct op aan.

In nauwe samenwerking met strategische en operationele teams inventariseren wij wat de beste scenario’s zijn en hoe deze kunnen worden ingezet. Daarnaast adopteren wij nieuwe technologieën die alsmaar leiden tot sneller opleveren van werkende producten.

We herkennen de valkuilen in de onderstroom, zoals angst of een gebrek aan vertrouwen. Op een creatieve manier activeren wij de veranderbereidheid.

Wij geven ruimte voor een andere cultuur, een andere mindset en nieuw leiderschap. Hiermee bewegen wij expliciet van een hiërarchische, functie georiënteerde.

Voorbeelden uit de praktijk

Scroll to Top