Transities in de zorg

Disruptie in de zorg vraagt om wendbaar organiseren

De uitdagingen en veranderingen in de zorg zijn complex en volgen elkaar snel op.
Terwijl wij nog in de nasleep van de Covid pandemie zitten, zien wij dat door de hoge werkdruk in combinatie met een groeiende registratielast de tijd en aandacht voor de patiënt in het geding komt. De Coronacrisis heeft ons ook geleerd dat het mogelijk is om heel snel maatregelen te nemen die buiten het gangbare handelingsrepertoire liggen.

Het is dan ook nodig om visie en strategie sneller en creatiever in de praktijk van alledag te brengen. Met verandermanagement, waarin het inzicht, het creatief vermogen en de daadkracht van iedereen in de organisatie wordt aangesproken en optimaal wordt ingezet.

De Heroes aanpak

Wij richten zorginstellingen in naar dezelfde doelen, met een vooruitziende en open blik. Gericht op innovatie, vernieuwing en de menselijke maat.
Wij helpen zorginstellingen in te zetten op samenwerking binnen en tussen zorginstellingen, de gebruiksvriendelijkheid van het elektronisch patiëntendossier en het toepassen van patiëntgerichte innovaties. Ondersteund door kort-cyclische werkwijzen, BI en Datamanagement en lean portfolio management.

Wendbaar organiseren geeft antwoord op de vraag hoe te veranderen in een complexe disruptieve omgeving. Met de Heroes aanpak ondersteunen wij management, teams en medewerkers om met de ontwikkelingen om te gaan en zo meer ruimte te maken voor het leveren van echte zorg. Hiervoor bieden wij training, coaching, advies en interim ondersteuning die op de organisatie en de doelgroep is toegesneden.

Voorbeelden uit de praktijk

Scroll to Top