Onze aanpak

Wij werken naar wat wij de ‘State of Independence’ noemen. Altijd in nauwe samenwerking met onze klanten en partners, maar zonder dat de organisatie afhankelijk van ons wordt om de resultaten vast te kunnen houden. Zo zorgen wij ervoor dat er met beperkte inzet een maximaal resultaat wordt geboekt, geborgd voor de toekomst.

State of independence

Alles wat wij doen is erop gericht om vanuit een duidelijke visie voortgang te boeken op betekenisvolle doelen. Dat kan alleen als het heel helder is waar iedereen aan bijdraagt. Samen hebben wij een arsenaal aan tools en ervaring beschikbaar om dit mogelijk te maken. Heroes zijn allemaal verschillend, maar onze werkwijze is hetzelfde: concept, methode, actiegerichtheid, afstand nemen en het geheel overzien. Wij zijn goed in het ontwerpen, inrichten en evolueren van wendbare organisaties. Voor ons betekent dit: het organiseren naar waardecreatie en lerend vermogen, het brengen van positieve energie en het behalen van teamresultaten.

Onze eigen wijze

Heroes zijn grensverleggend. Soms door een status quo te doorbreken, een andere keer door nieuwe toepassingen. Wij zijn eigenzinnig, hebben een eigen mening en durven deze te laten horen. Wij hebben het vermogen om wijs te handelen met kennis én inzicht. Wij geven het goede voorbeeld: niet lullen maar poetsen. Wij zorgen ervoor dat wij begrepen worden en dat anderen elkaar begrijpen. Het is fijn om met ons te werken. Wij zien ons werk, of dat nou in IT, procesverbetering of waar dan ook is, altijd als mensenwerk. Wij denken graag met je mee als het moeilijk wordt. In plaats van steeds hetzelfde trucje doen, willen wij steeds nieuwe dingen leren en beter worden in wat wij doen. 

Strategieontwikkeling en het leveren van werkende producten

Wij ontwerpen een integrale strategie, productvisie en roadmap. Wij realiseren werkende producten en diensten, met IT als belangrijkste bouwsteen. Denk hierbij aan rationalisering van een systeemlandschap, het uitvoeren van een integratiestrategie, de realisatie van klantapplicaties en het ontwikkelen van producten.

Scroll to Top