MCL

Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) is het grootste niet-universitaire ziekenhuis van Nederland. 
Het is een van de belangrijkste klinische centra van het land en biedt secundaire en tertiaire zorg. MCL is een top-klinisch ofwel academisch opleidingsziekenhuis voor tal van medische specialismen, evenals verpleegkundigen.
Als regisseur en zorgpartner geeft MCL het friese zorgnetwerk actief vorm zoals de samenwerking met Noorderbreedte wat betreft thuiszorg en revalidatie. Een digitaler MCL is een van de strategische pijlers; snel veilige informatie voorziening mogelijk maken met patient en partners in de keten. Dat alles gericht op optimale patientparticipatie, waarbij de patient wordt gezien, gehoord en geholpen en regie heeft; MCL helpt daarbij.

Klantvraag: Help ons de executiekracht van IT en Zorg Applicatie Management te versterken door de ontwikkeling van een eenduidige kortcyclische werkwijze.

Initieel zocht MCL de oplossing in een trainingsaanpak “agile werken” voor de medewerkers van IT, ZAM, en BICC. Al snel werd ook hen duidelijk dat er meer nodig is dan een training. Stap voor stap hebben we MCL begeleid in het toepassen van agile werken en het ervaren van de effecten en condities van het snel en wendbaar realiseren van klantwaarde. 
Uiteraard gaf de klant daarbij zelf haar ambitie en tempo aan.

Een transformatieplan met twee parallele sporen heeft de IT organisatie in beweging gezet en richting gegeven.

Spoor 1) Het Transformatieteam

De transformatie is in de eerste plaats gericht op het creëren van een organisatie die effectiever in staat is om haar doelstellingen te bereiken. Deze doelstellingen waren de uitkomst van een gezamenlijke sessie met de leiders van de IT en ZAM organisatie. Leverbetrouwbaarheid en dichter bij de zorg staan was vanuit de verschillende perspectieven een herkenbaar streven. Allereerst is de focus gelegd op het visueel in kaart brengen van het portfolio en een proces ontworpen voor een logische en transparante besluitvorming richting alle stakeholders. Het eerste draagvlak en de handvaten hiervoor liggen er. Er wordt gewerkt aan bestuurlijk visie en leiderschap om dit proces in de volle breedte succesvol te implementeren

Spoor 2) De executie teams

Doelstelling van dit spoor is het ontwikkelen van teams met een solide en gemeenschappelijke basis in de 
kortcyclische werkwijze, het door MCL genoemde KCW. We zijn gestart met de teams die al enthousiast 
in de startblokken stonden om de agile werken beginselen daadwerkelijk in praktijk te brengen 
In totaal hebben we ca. 20 teams getraind en 12 teams ook verder begeleid in de eerste leersprints tot zichtbare 
resultaten.

De succesfactoren hierbij waren:

Mooie resultaten:

de binnenstromende certificeringen van de Scrum Masters en meer en meer teams uit de zorg kloppen aan omdat ze willen aansluiten bij de kortcyclische bweging binnen MCL. Continue leren en wendbaarheid verbeteren lijkt het nieuwe streven!

Scroll to Top