Agile team boost

De enige verdiepingstraining voor Agile Teams die het team direct helpt om nieuwe inzichten om te zetten in verbeteringen in effectiviteit, voorspelbaarheid en resultaat

Leerdoelen:

Scroll to Top